Dobříkov na Šumavě


Rychlý kontakt

Telefon: +420 606 150 723
E-mail: info@dobrikovns.cz

Dobříkov na Šumavě

Detail [›]
Na Kdyňsku, 2 km na jih od vrcholu Koráb, je ves Dobříkov. Necelý kilometr pod ní je zastávka Dobříkov na Šumavě. Založení stanice a vznik jejího jména mají zajímavou historii. po založení nesla jméno Loučim. Nedaleká obec Loučim, jako větší, tehdy i hospodářsky a společensky významnější, si vymohla vytvoření nové železniční stanice stejného názvu Loučim.Nádraží u Dobříkova je rozlehlé a je na katastru stejnojmenné obce. Zvláštní kolej vedla ke skladu uhlí a vápna, do jiného skladiště se sváželo obilí z okolních vesnic, skladovala se zde hnojiva a hospodářské stroje. Jinak se tento nádražní prostor využívá jen na odvoz pytlovaných brambor a ke třídění dříví k odvozu. V polovině dvacátých let minulého století dovolil občan Josef Slais z Dobříkova čp. 24, bystrý písmák a znalec zákonů, spolu s dvěma sousedy, vést přes jejich pole pitnou vodu na nádraží. Podmínkou bylo přejmenování této železniční zastávky na Dobříkov. Protože byl již Dobříkov v okrese Vysoké Mýto, dostala roku 1925 zmíněná stanice jméno Dobříkov na Šumavě.