Dobříkov na Šumavě


Rychlý kontakt

Telefon: +420 606 150 723
E-mail: info@dobrikovns.cz

V Dobříkově se kdysi vařilo pivo

Detail [›]
Vesnička Dobříkov, zmiňovaná v písemných pramenech poprvé před 630 lety, leží asi 4 km na jihovýchod od Kdyně na železniční trati Domažlice - Klatovy v nadmořské výšce 548m.

Dobříkov byl až do roku 1665 součástí smržovického statku. Poté byl oddělen a v roce 1714 ho koupil František Josef Černín z Chudenic, který jej o 24 let později prodal piaristické koleji v Kosmonosích. Od ní byl v roce 1759 koupen Karlem Josefem Palmem a připojen k bystřickému panství. Jeho potomci drželi Dobříkov až do roku 1839. Tehdy bylo panství v dražbě prodáno Karlu Antonínu Bedřichovi Hohenzollernovi. Tomuto rodu pak bylo zkonfiskováno v roce 1945.

Dobříkov byl přifařen ke Kdyni. Děti z Dobříkova ale docházely do farní školy v Loučimi, která existovala již v první polovině 18. století.

Ve stejném století fungoval v obci pivovar s roční produkcí 46 sudů piva. Ve vsi byl jeden hostinec.

V roce 1850 tu žilo 419 obyvatel. V roce 1930 zde ve 47 domech žilo 226 lidí, z toho 217 Čechů, 6 Němců a tři cizozemci. Při poválečném sčítání obývalo 44 domy celkem 140 lidí. Dnes už jsou ale tato čísla podstatně nižší.

Od roku 1850 patřil Dobříkov jako obec k okresu Kdyně, v letech 1869 - 1910 pod názvem Dobřikov k okresu Domažlice a od roku 1921 je součástí domažlického okresu opět jako Dobříkov.