Dobříkov na Šumavě


Rychlý kontakt

Telefon: +420 606 150 723
E-mail: info@dobrikovns.cz

Dobříkov (1379 - 1999)

Detail [›]
Vesnička Dobříkov, zmiňovaná v písemných pramenech poprvé před 620 lety, leží asi 4 km na jihovýchod od Kdyně na železniční trati Domažlice - Klatovy v nadmořské výšce 548 m.

Dobříkov byl až do roku 1665 součástí smržovického statku. Poté byl oddělen a v roce 1714 ho koupil František Josef Černín z Chudenic, který jej o 24 let později prodal piaristické koleji v Kosmonosích. Od ní byl v roce 1759 koupen Karlem Josefem Palmem a rok nato připojen k bystřickému panství. Potomci Palma-Gundel-fingena drželi tento majetek až do roku 1839. Tehdy bylo panství prodáno v dražbě Karlu Antonínu BedřichuHohenzollernovi. V roce 1945 pak bylo Hohenzollernům zkonfiskováno.

Dobříkov byl přifařen ke Kdyni, kde se nacházela katolická fara. Děti z Dobříkova docházely do farní školy v bližší Loučimi, která existovala již v první polovině 18. století.

V 18. století fungoval v Dobříkově také pivovar s roční produkcí 46 sudů piva. Ve vsi byl jeden hostinec.

V roce 1850 bylo v Dobříkově napočteno 419 obyvatel, od té doby však lidí stále postupně ubývá. V roce 1930 žilo ve vsi 226 lidí ve 47 domech, z toho 217 Čechů, 6 Němců a 3 cizozemci. Celkem 177 lidí se hlásilo k římskokatolické církvi, 46 k evangelické; 3 byli bez vyznání. Při poválečném sčítání roku 1950 bydlelo v Dobříkově 140 lidí ve 44 domech a nyní žije ve vsi podle posledních statistických údajů z roku 1991 celkem 75 osob ve 25 trvale obydlených domech.

Od roku 1850 patřil Dobříkov jako obec k okresu Kdyně, v letech 1869-1910 pod názvem Dobřikov k okresu Domažlice a od roku 1921 je součástí domažlického okresu opět jako Dobříkov.